embedded-bg.com

Универсален Кабел (Unicab)

Универсалният Кабел (unicab) е устройство, предназначено за включване към паралелния порт на персонален компютър. В устройството има чип програмируема логика, който може да бъде конфигуриран по различен начин с помощта на малка програма. По този начин unicab поддържа различни конфигурации - емулира стандартни JTAG сонди и програматори.


Конфигурации

Unicab поддържа набор от различни конфигурации, изброени по-долу. Всяка от конфигурациите се нуждае от специфичен кабел.

  Конфигурация Кабел

1.

Xilinx Parallel Cable III

Тази конфигурация е пълен функционален аналог, който се предлага от фирмата Xilinx за програмиране и работа с програмируемата логика, която предлага.

Не се доставя кабел за тази конфигурация.

2.

ARM Wiggler

Тази конфигурация е функционален аналог на JTAG сондата Wigger на фирмата Macraigor LLC

3.

ARM Wiggler Chinese variant for RDI driver  

Тази конфигурация е направена специално за поддръжка на китайските RDI драйвери за Wiggler, тъй като хардуера с който те работят се различава от стандартния Wiggler.

4.

ARM Raven

Тази конфигурация е функционален аналог на JTAG сондата Raven на фирмата Macraigor LLC

5.

Atmel AVR STK200

Тази конфигурация е пълен функционален аналог на кабела, който Atmel предлага със кита STK200.

6.

MSP430 TI FET

Тази конфигурация е функционален аналог на JTAG кабела, който Texas Instruments предлага за фамилията MSP430.


Комплект

Unicab се доставя в следната комплектация:

Устройството Unicab

Кабел ARM-20

Кабел MSP430-14

Кабел AVR-STK200-10

Удължителен кабел (1.8m) за паралелния порт на персоналния компютър

Компакт-диск със софтуера и документацията на български и английски език.


Софтуер

Различните конфигурации се зареждат в Unicab с помощта на малка програма.

  Програма Картинка

1.

WinUnicab.exe

Приложение с графичен интерфейс за Windows

1.

Unicab.exe

Конзолно приложение за Windows


Ценова информация

Цената на комплекта е 90 лева (не включва доставката). 
© Copyright 2005. Всички права запазени. Всички използвани имена/марки/изображения са собственост на техния респективен притежател.