embedded-bg.com

Модул OEM-ARM7

OEM-ARM7 е едноплатков компютър (SBC), изграден на базата на S3C4530A - 'Система в чип' на Samsung. Модулът съдържа върху себе си всичко необходимо за осигуряване на Интернет или мрежова свързаност на вградена (embedded) система, тъй като на него работи uCLinux. За самостоятелното му използване са необходими само съединители и захранващо напрежение.

Модулът е проектиран да се използва като централизирано управление на вградена система. Освен мрежовата и протоколна поддръжка, системата има достатъчно ресурс (RAM, дисково пространство, процесорно време) да изпълнява сложни потребителски задачи.

Много готов приложен и системен софтуер, разработен за Linux може да се изпълнява на модула (след прекомпилиране).

Модулът е проектиран и разработен с внимателен подбор на компонентната база, за да се постигне минимална цена. Поради това, модулът постига крайна цена без конкуренция.


Ресурси
· ARM7TDMI CPU
· 4, 8, 16 or 32 мегабайта SDRAM памет
· 2, 4, or 8 мегабайта FLASH памет (BIOS и дискове)
· 2x асинхронни интерфейса с TTL нива, с пълен комплект модемни сигнали
· 1x I2C интерфейс
· 1x 10 Base-T/100 Base-TX Етернет мрежов интерфейс
· 2x синхронни интерфейса с HDLC опаковане, с конфигурируем време-пространствен филтър
· опционален слот за MMC/SD карта
· 8-битова разширителна шина
· малък размер – 64x51mm (по-малък от кредитна карта!)

Повече детаили за продукта са налични в неговата документация.


Описание

OEM-ARM7 е евтин високопроизводителен едноплатков компютър (SBC). Тъй като на него се изпълнява uCLinux, модулът е подходящ за широка гама от приложения. Наличните периферни устройства позволяват лесната му интеграция с други системи.

Модулът е изграден на базата на мрежовия процесор S3C4530A на Samsung. Ядрото на процесора е 16/32-битов RISC ARM7TDMI на Advanced RISC Machines, Ltd. и съдържа следния набор от периферии, еднакво подходящ за много специфични или приложения с общо предназначение.

    · 8-Kbyte кеш памет, която може да се използва и като RAM;
    · I2C интерфейс;
    · 10/100 мегабита Ethernet контролер;
    · HDLC контролер;
    · Канали за директен достъп до паметта (DMA);
    · 2 асинхронни серийни интерфейса;
    · 2 32-битови таймер-брояча;
    · Програмируеми входно-изходни портове;
    · Контролер на прекъсванията;
    · SDRAM контролер с блоков режим на работа;
    · контролер за FLASH памет;
    · Шинен контролер;
    · PLL.

Процесорът може да работи на регулируема честота до 50 MHz, с което производителността му е до 45 MIPS.

Ресурси на модула:

    · 4, 8, 16* или 32 мегабайта памет тип RAM;
    · 2, 4* or 8 мегабайта енергонезависима памет тип NOR FLASH;
    · 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet физически интерфейс с трансформатор;
    · съединители за свързване към останалата част на системата;
    · регулатор на напрежение.
      * Означената опция е включена в базовата конфигурация на модула.


Системен и приложен софтуер

Системен софтуер

Базова система за вход/изход със програма за настройка на наличните на модула ресурси:

    · Функции на процесора;
    · опции на FLASH паметта;
    · опции на SDRAM паметта;
    · опции на разширителната шина;
    · поддръжка на дялове;
    · TFTP сървър за обновяване на части от софтуера;
    · настройка на Ethernet опциите;
    · Парола и различни конфигурации на стартиране.

Приложен софтуер

uCLinux с ядро 2.4.32-uc0:

    · файлова система jffs2, поддържаща четене/запис на FLASH памет;
    · базов набор от команди на Linux;
    · ftp, telnet, samba, ssh, http, dhcp услуги;
    · свободно място за допълнителни програми;
    · слот за поставяне на MMC/SD карта с файлова система FAT;
    · широк избор от допълнителни Linux приложения.


Ценова информация

Моля изпратете запитване на този адрес. 
© Copyright 2007. Всички права запазени. Всички споменати имена/патенти/търговски марки са собственост на съответните собственици.